×

Rozwiązania

Wysoka dostępność

Wysoka dostępność (High Availability - HA) to obszar zagadnień IT, których przedmiotem analizy są metody polepszenia SLA dostarczanych biznesowi usług IT. Wdrażanie tego typu rozwiązań podyktowane jest oczywiście chęcią podniesienia niezawodności systemu udostępniającego konkretną usługę biznesową.

Rozwiązanie HA to przede wszystkim wyeliminowanie pojedynczego punktu awarii z systemu dostarczającego usługę poprzez wprowadzenie redundancji w każdej zastosowanej warstwie. Oferujemy możliwość zbudowania zarówno klastrów lokalnych, jak i geograficznych - opartych o zapasowe ośrodki klienta lub nasze centra danych.

IT-PARTNER dostarcza dedykowane rozwiązania HA dla takich obszarów jak:

 • Serwery fizyczne

 • Farmy hypervisorów
  (VmWare, Hyper-V, RHEV)

 • Sieci SAN/LAN

 • Storage
  (pamięci masowe)

 • Systemy operacyjne
  (Windows, Linux, IBM AIX)

 • Bazy danych
  MS SQL, Oracle, MySQL, PostgreSQL

 • Systemy warstwy logiki biznesowej oraz prezentacji

Chcesz wdrożyć nasze rozwiązania w swojej firmie? Zadzwoń lub napisz do nas, by poznać więcej szczegółów.

Skontaktuj się z nami

Zaufali nam
między innymi: